Venøs historie

Som en del af projektet om “Bevarelse og udvikling af Venø By” blev der i 2000 udarbejdet fire historiebrochurer om Venø:

Jørgen E. Hansens har udarbejdet en omfattende historieafhandling om Venø i 1965. Afhandlingen er blevet revideret i 2001 og kan nu læses her: Afhandling om Venø frem til 1965

Christian Østergaard Jensen har på sin hjemmeside mange erindringsbeskrivelser fra bl.a. Venø: www.underregnbuen.dk