Månedsarkiv: februar 2011

Martsudgaven af VenøPosten

VenøPosten for marts måned kan nu findes her på Venøs hjemmeside. I denne måneds udgave kan du bl.a. læse om:

 • Kirkeskoven, hvor der vil blive ryddet ud i træerne i den kommende tid
 • Venø udviklingsplan
 • Ny miniserie om overnatningssteder på Venø – denne gang “Lille Hotel Venø”
 • Havnehuset
 • Integrationsprojekt på Venø Efterskole
 • …og meget mere

Venøsund Færgelaug: Nyhedsbrev februar 2011

Så kom vi godt i gang og tak for den store tilslutning til den stiftende generalforsamling. Bestyrelsen har konstitueret sig således:

 • Bjarne Tingkær Sørensen, formand (valgt på generalforsamlingen)Koordinator, Arrangement og PR
 • Nis Christiansen, næstformand, sejladsplan, bemanding og uddannelse
 • Jørgen Dragsbæk, kasserer
 • Ole G. Jensen, sekretær og færgeskur
 • Jens Peter Hilligsøe, drift og vedligeholdelse.
 • Leif Madsen, Suppleant, PR og events.
 • Thorkild Brosbøll, suppleant, uddannelse.

Økonomiudvalget i Struer Kommune har netop godkendt planen for bevaring og renovering af de gamle færgelejer samt forhøjelse af betalingen til færgelauget, så M/F Venøsund kan medtage biler når der er brug for erstatningsfærge.

Vi har brug for alle kræfter så bestyrelsen vil snarest præsentere en organisationsplan efter, som åbner mulighed for medlemmernes deltagelse i stående udvalg omkring drift og planlægning i færgelauget.

Der er oprettet domænet www.venoesund.dk  til vores hjemmeside med mulighed for tilmelding og betaling af medlemskontingentet som er 200 kr. pr. år. Vi er godt på vej mod de hundrede medlemmer når alle har betalt.

Den 17. februar i Århus, præsenterede vi  Venøsund Færgelaug for 100 studerende ved Erhvervsakademiets Internationale Multimedia Uddannelse, som har besluttet at udarbejde forslag til Venøsund Færgelaugs visuelle identitet. Hvilket resulterer i at vi i midten af marts vil modtage ca. 20 forslag til Logo, webdesign, plakater, brevpapir, pjecer, skilte m.m.

Vi har også startet planlægningen af den officielle indvielse af lavet. Vi regner med et stort arrangement på Venø Havn senest lørdag den 18. juni

For Venøsund Færgelaug  v/Bjarne Tingkær Sørensen

Carl Nielsen koncert på Venø

Søndag den 27. februar kl. 15:00 er der Carl Nielsen koncert og efterfølgende generalforsamling i Venø Musikforening på Nørskov.

Henriette Nederby og Ole Kiilerich, debutanter fra solistklassen på Det Fynske Musikkonservatorium 2009: sang og klaver. Koncertens overskrift er: “Du lærte mig at se” og musikerne siger om denne koncert: “Vi har sam-mensat et program med en lang række af Carl Nielsens kendte og knap så kendte, men skønne, sange. Vi vil blandt mange andre fremføre “Æbleblomst”, “Sommersang”, “Sænk kun dit hoved du blomst”, “Solen er så rød mor”, “Den første lærke” og “Til Asali” .

Koncerten vil skifte mellem henholdsvis oplæsning af Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens private brevvekslinger og sange nøje afstemt indholdet af brevene. Brevteksterne centrerer sig om deres samliv som kunstnere, og om hvordan disse to store personligheder påvirkede hinandens kunst, og foruden brevene inddrages også anden tekst forfattet af Carl Nielsen til at sætte sangene yderligere i perspektiv. Det brede udvalg af sange giver et tydeligt billede af det enorme spænd, der er i Carl Nielsens produktion, og vi ser frem til at levere en stemningsfuld eftermiddag sat dramatisk i scene”.

Efter koncerten afholdes der generalforsamling i musikforeningen.

Undersøgelse af elforbruget på Venø

Som en del af energiprojektet på Venø er der indledt et samarbejde med Aarhus School of Business, der skal gennemføre en spørgeskemaundersøgelse på Venø ifbm. at NOE opsætter en informationsskærm ved færgen, hvor øens elforbrug kan følges.

Der bliver udsendt et brev med kodeord til alle som skal deltage i undersøgelsen.

Deltag i undersøgelsen omkring elforbruget på Venø ved at klikke på linket her: http://www.survey-xact.dk/collect

Ny sejlplan for Venø Færgen

Venø Færgen får ny sejlplan fra den 14. februar 2011, idet der indføres 20 minutters drift på hverdage fra kl. 7.00 til 18.00.

Afgangstiderne fra Kleppen ser nu således ud:

Hverdage undtaget lørdag:
05.30, 06.00, 06.30, 07.00 herefter hvert 20. minut indtil kl. 18.00.
Fra 18.00 indtil sidste afgang kl. 24.00 sejles hvert 30. minut.

Lørdag, søn -og helligdage, 24/12 og 31/12:
06.00 herefter hvert 30. minut indtil kl. 24.00

Fra Venø sejles 3 minutter senere.

Den detaljerede sejlplan kan ses her: Sejlplan fra 14. februar 2011

Februarudgaven af VenøPosten

Februar måneds udgave af VenøPosten samt den tilhørende plakat med Venø Huse er udkommet.

Bladet indeholder denne gang bl.a. indlæg om:

 • Hvad er Gud?
 • Kunstudstillingen: “Der står en ko”
 • Nye energiinitiativer
 • Nyt om Havnen, Havnehuset og Campingpladsen
 • Kystsikring på Danmarks grimmeste strand