Månedsarkiv: august 2012

Sæsonens sidste solnedgangsmusik

Torsdag den 9. august kl. 21 afsluttes dette års række af solnedgangsmusikaftener i Venø Kirke med et gospelkor “Connexion”, der har sine rødder i Harboøre.

Connexion er et voksenkor på 8 personer under ledelse af organist Lone Leuchtmann. Med udgangspunkt i Harboøre Kirke er Connexion et voksenkor af gode sanger fra Harboøre og omegn. Koret synger en del gospel. Derudover er repertoiret både klassiske danske salmer og nyere salmer – gerne flerstemmige reharmoniserede salmer og lovsange. Koret lægger sig ikke fast på en bestemt rytmisk eller klassisk genre. Salmer, sange og klassiske satser, der lyder godt og har en værdifuld tekst prøver koret kræfter med. Connexion synger både på dansk og engelsk, og en enkelt sang er endda på latin. Måske kommer der også en sang på jysk!!!

Det bliver uden tvivl en festlig afslutning, hvor der til sidst holdes en lille reception.

VenøPosten for august

August 2012

Augustudgaven af VenøPosten er udkommet. Denne måneds udgave indeholder bl.a. artikler om:

  • Restaurering af Venø Kirke
  • Solnedgangsmusik
  • “At bo på Venø” – en ny familie på øen
  • Venø får fint besøg i september
  • Venø Læsekreds går ind i sin 9. sæson
  • Halbyggeri på efterskolen
  • …samt meget mere