Månedsarkiv: oktober 2012

Koncert på Venø med strygetrio

Koncert i Venø Musikforening søndag den 28. oktober kl. 15:00 på Nørskov.

Vi får besøg af en strygetrio fra Aarhus Symfoniorkester bestående af:

 • Violinist Mathias Gahl: Koncertmester for 2. violin, uddannet i Hannover og Berlin
 • Soloviolinist i primogruppen Tue Lautrup (tidligere ansat som koncertmester i DR), spiller bratch i trioen, uddannet i Aarhus
 • Solocellist Michael Gottschalck, ligeledes uddannet i Aarhus

Trioen spiller temaet fra J.S. Bach: Goldberg variationer, samt nogle variationer oprindeligt skrevet for cembalo. Derefter Richard Strauss: Tema med variationer, et ungdomsværk. Som 3. værk opføres: Suite af J. Sibelius, ligeledes et tidligt opus i fire satser. Efter pausen: L.V. Beethovens serenade opus 8.

Velkommen til koncert i Musikforeningen.

Besøg i Nato bunkeren

Venøsund Færgelaug og Nordvestjysk Fjordkultur inviterer til besøg i Nato bunkeren i Finderup onsdag den 24. oktober.

Program:

17.30 afgang med bus fra havnen på Venø
17.40 Overfart
17.50 Opsamling ved Struer Station
18.10 Opsamling ved Ege Kirkegåden på Viborgvej i Holstebro
19.00 – 21.45 Information om bunkeren
21.45 – 22.30 Kaffe med to stk smørrebrød + et stk med ost Kr. 35,00
Kl. 22.30 afgang fra Finderup
Afsætning i Holstebro og Struer
23.30 Med færgen til Venø
23.45 Turen slutter på Venø Havn

NB: Man skulle kunne forcere godt 120 trappetrin. Fulde navn + komplet person nr. skal opgives ved tilmelding,

Tilmelding til K. C. Olsen 97429402 / isl40347@os.dk  eller B. Tingkær Sørensen info@venoesund.dk

Seneste tilmelding søndag den 14 oktober. Max 40 personer efter først til mølle princippet.

Samlet pris for turen er: kr. 120.-

Med venlig færgehilsen Bjarne Tingkær/K. C. Olsen

112-førstehjælperordning på Venø

Region Midtjylland og Struer kommune er ved at etablere et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre hurtig og relevant førstehjælp indtil anden hjælp kan være fremme. Venø kom med i ordningen fra den 1. oktober og korpset på Venø består af 12 venøboere, der alle deltog i Region Midtjyllands 112-førstehjælperkursus.

112-førstehjælperordningen er en del af det samlede akutte præhospitale beredskab, der også omfatter ambulancer, lægeambulance, lægehelikopter osv. 112-førstehjælperordningen fungerer ved at regionens AMK-vagtcentral (som modtager opkald til 112), sender en SMS til 112-førstehjælperkorpset i tilfælde, hvor der er mistanke om hjertestop. 112-førstehjælperne henter derefter hjertestarteren og begiver sig til den adresse, der er blevet oplyst i SMS’en fra vagtcentralen og giver førstehjælp indtil anden hjælp når frem. Netop i tilfælde af hjertestop er det altafgørende for udfaldet, at der ydes førstehjælp med bl.a. hjertemassage inden for de første minutter efter en person er faldet om. Den nye 112-førstehjælperordning kan være med til at forbedre overlevelsesprocenten efter hjertestop i Danmark, som i øjeblikket ligger langt bag efter mange andre lande.

Som en del af ordningen opsættes en ny hjertestarter, som placeres ved Børnehuset. Den nye hjertestarter er en integreret del af ordningen og hjertestarteren er overvåget af AMK-vagtcentralen, der kan følge hvornår hjertestarteren hentes og hvor den befinder sig. Den eksisterende hjertestarter fra Trygfonden, som kan findes i toiletbygningen ved kirken, ændres der indtil videre ikke ved.

VenøPosten for oktober

Oktober 2012

Oktoberudgaven af VenøPosten er udkommet. Bladet indeholder denne gang bl.a. artikler om:

 • Menighedsrådsvalg
 • Høstgudstjeneste
 • Besøg af Folketingets Udvalg for Småøer
 • Politiøvelse på Venø
 • 112-førstehjælperordning på Venø

Og derudover er der nyt fra :

 • Venø Havn
 • Venø Klit Camping
 • Venø Musikforening
 • Venøsund Færgelaug
 • Venø Efterskole