Månedsarkiv: oktober 2014

Jazz på Venø

Lørdag den 25. oktober kl. 15:15 er der igen jazz i Venø Musikforening, og vi har valgt at kalde det løvfalds-jazz. Det er kendte musikere , især guitaristen Jacob Fischer, som har været på øen adskillige gange – hver gang med et begejstret publikum. Med sig har han Karsten Kristensen på saxofon og Thomas Ovesen på bas.

Det skal nok blive et brag af en koncert, og som noget nyt vil vi prøve at afholde koncert i ”Kartoffelhuset” ved Nørskov – hvis vejret bliver mildt efterårsagtigt på denne dag (husk en varm trøje). Ellers har vi mulighed for at rykke indenfor! Glæd jer til jazz på en lørdag i oktober.

Jazz på Venø

Generalforsamling i VenøBoen

VenøBoen afholder generalforsamling tirsdag den 21. oktober kl. 19.30 i Havnehuset.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

VenøBoen arbejder for at bevare og udvikle Venø som et velfungerende helårssamfund. Af VenøBoens arbejdsopgaver kan fx nævnes:

 • Årlig strandrensning
 • Udgivelse af VenøPosten i samarbejde med Venø Menighedsråd
 • Venø udviklingsplan
 • Projektansvar for Venøtårnet og Venøturisme
 • Venøs hjemmeside www.venoe.dk
 • Repræsentant i færgeudvalget for Venø Færgefart
 • Regelmæssige møder med Struer Kommune
 • Medlemskab af Sammenslutningen af Danske Småøer, som igen er bindeled til Folketingets udvalg for Småøer
 • Opretholdelse og forbedring af Venøs infrastruktur

Både fastboende venøboere og sommerhusejere kan blive medlem af VenøBoen og det årlige kontingent er på kr. 125,- pr. person. For fastboende medlemmer videresendes kr. 50,- som kontingent til Ø-sammenslutningen. Medlemmer der ikke er bosat på Venø får VenøPosten tilsendt med posten hver måned, hvis der er mindst to betalende medlemmer i husstanden.

Husk at du som medlem af VenøBoen kan få en gratis venoe.dk mailadresse.

25 år med Ø-musik

Venø Musikforening har i 2014 eksisteret i 25 år, og det skal fejres med en jubilæumskoncert den 23. november på Venø Efterskole.

Vi synes naturligvis selv, at det er en begivenhed, som er værd at gøre opmærksom på , og derfor har vi udarbejdet et lille jubilæumsskrift, som vedlægges oktobernummeret af VenøPosten. I forbindelse med foreningens 20 års jubilæum blev foreningens tilblivelse fortalt i en folder, så nu – fem år senere – vil vi gerne slå fast: Vi er her endnu og vil naturligvis fejre de 25 år.

 

Venø Musikforening 25 års jubilæum

Venø Musikforening 25 års jubilæum

 

VenøPosten for oktober

Oktober 2014

Oktober 2014

Oktoberudgaven af VenøPosten er udkommet og indeholder bl.a. artikler om:

 • Høstgudstjeneste og høstgilde
 • 25.000 vaccineres på Venø
 • Venøturisme – ny turistmedarbejder
 • Naturpleje – Venøborg og Venøtårnet
 • Slut for sæsonen på Venø Klit Camping
 • 112-førstehjælperordning på Venø
 • Jazz på Venø
 • Foredrag: Mit liv som flygtning
 • Arbejdsdag på havnen
 • Nyt fra Venø Efterskole
 • Nyt fra Venøsund Færgelaug