Venø Børne- og Ungdomshus

Huset danner ramme om ungdomsklub og fritidsundervisning med malerskole for børn og unge samt lektiecafé.

Udlejning

Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 10 gange, får man dagslejen til 150 kr. mod forudbetaling.

Priser for øboere:
1 dags leje: 150 kr.
Døgnleje: 350 kr.
2 døgns leje: 600 kr.

Priser for ”udenøs”:
1 dags leje: 500 kr.
Døgnleje: 800 kr.
2 døgns leje: 1.500 kr.

Henvendelse vedr. udlejning skal ske til Ingrid Skadhede, mobil 42432133, mail ingridskadhede@gmail.com 

Henvendelse vedr. medlemskab af skal ske til kasserer Antoinette Jensen, mobil 21 62 35 76, mail anj@revisionlimfjord.dk. Et medlemskab koster kr. 100 pr. person pr. år.