Venø Børne- og Ungdomshus

Huset danner ramme om ungdomsklub og fritidsundervisning med malerskole for børn og unge samt lektiecafé.

Udlejning

Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 10 gange, får man dagslejen til 150 kr. mod forudbetaling.

Priser for øboere:
1 dags leje: 150 kr.
Døgnleje: 350 kr.
2 døgns leje: 600 kr.

Priser for ”udenøs”:
1 dags leje: 500 kr.
Døgnleje: 800 kr.
2 døgns leje: 1.500 kr.

Henvendelse vedr. udlejning og medlemskab skal ske til Mette Jaffke, mobil 23272299, mail mettejaffke@hotmail.com. Et medlemskab koster kr. 100 pr. person pr. år.