Venø Vandværk

Velkommen til Venø Vandværk

Venø Vandværk er et privat forbrugerejet vandværk, der blev stiftet i 1954. Vandværket leverer drikkevand til 164 forbrugere og vandet hentes op fra to boringer på Venø. Vandet fra boringerne passerer et filteranlæg på vandværket, hvor det renses og iltes inden det sendes ud som drikkevand til forbrugerne.

Venø Vandværk kan kontaktes på: vand@venoe.dk

Den daglige vedligeholdelse varetages af: Ryan Jensen – tlf. 40635476

Takstblad pr. 1. januar 2022

Ekskl. moms Inkl. moms
Fast afgift (ledningsbidrag) inkl. målerleje 1.075,00 kr. 1.343,75 kr.
Vandafgift pr. m3 2,60 kr. 3,25 kr.
Afgift af ledningsført vand pr. m3 6,37 kr. 7,96 kr.
Gebyr ved aflæsning af målerur ved ejerskift 100,00 kr. 125,00 kr.
Gebyr for udsendelse af rykkerbrev/lukkebrev 100,00 kr. Momsfri
Gebyr for manglende/for sent indsendt selvaflæsningskort 300,00 kr. Momsfri
Gebyr for ændring af årsopgørelse ifbm. manglende
indsendelse af selvaflæsningskort
200,00 kr. 250,00 kr.
Gebyr for lukning/genåbning 300,00 kr.
+ omkostninger
375,00 kr.
+ omkostninger
Tilslutningsafgift 8.829,00 kr.
+ omkostninger
11.036,25 kr.
+ omkostninger

Jf. takstbladet beløber den samlede kubikmeterpris (vandafgift til vandværket og afgift af ledningsført vand til staten) inkl. moms sig til kr. 11,21. Dertil kommer et vandafledningsbidrag til Struer Forsyning – se mere på www.struerforsyning.dk

Tilslutning til Venø Vandværk

Tilslutninger uden for det til enhver tid eksisterende hovednet, vil i hvert tilfælde blive forhandlet direkte mellem bestyrelsen og den nye andelshaver.

Princippet er dog altid, at direkte påløbne omkostninger ved etablering af nye ledninger betales af den, der forårsager omkostningen. Uanset hvorledes den nye ledning betales, tilhører alle ledninger til og med stophanen på den enkelte parcel Venø Vandværk. Har en andelshaver betalt en ny hovedstrækning helt eller delvist, kan han ikke forlange refusion ved senere tilslutning af eventuelle nye andelshavere på samme hovedstrækning. Som hovedstrækning regnes alle vandledninger med dimensioner på eller over ø 32 mm liggende uden for parcelstophane.

Bestyrelsen

Formand: Dennis Borbjerggaard 61131407
Næstformand: Kjeld Jensen 60487314
Kasserer: Søren Lang Hindkjær 42125899
Medlem: Villy Christensen 20193647
Medlem Christian Dehnfeld Mortensen 91551015
Suppleant: Anders Ulfkjær 20423620

Mails til Venø Vandværk kan sendes til: vand@venoe.dk

Den daglige vedligeholdelse varetages af:
Ryan Jensen – tlf. 40635476

Vedtægter og regulativ

Vedtægterne for Venø Vandværk kan findes her: Vedtægter for Venø Vandværk

De private vandforsyninger i Struer Kommune har udarbejdet et fællesregulativ, som også gælder for Venø Vandværk: Regulativ for Venø Vandværk

Regnskab

De seneste regnskaber for Venø Vandværk kan ses her:
Årsrapport 2021
Årsrapport 2020
Årsrapport 2019
Årsrapport 2018

Vandkvalitet

Den årlige information om vandets kvalitet kan ses her: Kvalitet 2020

Der kan indhentes yderligere information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet hos bestyrelsen.

Det kan oplyses, at drikkevandets hårdhed er målt til 10 ºdH den 20. maj 2021

Indsatsplan

Der er udarbejdet en indsatsplan for Venø: Indsatsplan Venø 2013

“Den grønne havekalender” giver gode tips og råd til, hvordan man kan dyrke sin have uden brug af gift: Den grønne havekalender

Miljøcenter Ringkøbing har udarbejdet følgende kortlægningsmateriale for Venø Vandværk: Kortlægning af grundvandsressourcen på Venø

Eftergivelse af vandspild

Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild. Hent ansøgningsskema her.

Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt:

  • Det skal være tale om en privat bolig
  • Der skal være tale om en skjult lækage, og det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
  • Der skal betales en selvrisiko på 300 m3 og det anslåede årlige forbrug.

Vandværket skal herefter tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt og udfylde skemaet som dokumentation til SKAT.

Vandværket skal blandt andet skrive under på, at det er vi er enige i, at der er tale om en skjult lækage, og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet.

Når det er gjort, er vi forpligtet til at eftergive vores andel af udgifterne.

Analyserapporter

Der bliver regelmæssigt foretaget analyser af vandet fra vandværket. De forskellige analyserapporter kan ses her:

Dato Type Analyserapport
28. februar 2022 Gruppe A parametre Lærerværelse, Venø Efterskole
28. februar 2022 Boringskontrol Boring 54.763.01; 54.341
13. december 2021 Boringskontrol Boring 54.341
12. august 2021 Gruppe A parametre Havstokken 22
20. maj 2021 Afgang vandværk Afgang vandværk
25. februar 2021 Gr A param. Taph. u/flush Sønderskovvej 26
25. februar 2021 Gr A param. Taph. u/flush Sønderskovvej 26
24. november 2020 Gr E param. Boringskontrol Boring 054.0763.01
31. august 2020 Gr B param. Taph. u/flush Afgang vandværk
31. august 2020 Gr A param. Afgang vandværk Afgang vandværk
29. juni 2020 Afgang vandværk Afgang vandværk
19. marts 2020 Gr A param. Taph. m/flush Venø Havn
29. januar 2020 Gr B param. Taph. m/flush Tangvej 6
29. januar 2020 Gr A param. Taph. u/flush Tangvej 6
27. august 2019 Gr B param. Taph. m/flush Køkken, Venø Efterskole
27. august 2019 Gr A param. Taph. u/flush Køkken, Venø Efterskole
7. juni 2019 Gr E param. Boringskontrol Boring 054.0763.01
7. juni 2019 Gr E param. Boringskontrol Boring 054.0341.01
2. maj 2019 Afgang vandværk Afgang vandværk
2. maj 2019 Gr E param. Boringskontrol Boring 054.0763.02
31. januar 2019 Gr A param. Taph. m/flush Tangvej 1
31. januar 2019 Gr A param. Taph. u/flush Tangvej 1
28. november 2018 Acrylamid og Epichlorhydrin Venø Efterskole
6. november 2018 Gr B param. Taph. m/flush Køkken, Venø Efterskole
6. november 2018 Gr B param. Taph. u/flush Køkken, Venø Efterskole
21. august 2018 Gr A param. Taph. m/flush Tangvej 1
21. august 2018 Gr A param. Taph. u/flush Tangvej 1
21. august 2018 Nitrat Boring 054.0763.02
14. marts 2018 Gr A param. Taph. m/flush Havstokken 22
14. marts 2018 Gr A param. Taph. u/flush Havstokken 22
9. november 2017 Begrænset Køkken, Nørskovvej 8
14. juni 2017 Pesticider Afgang vandværk
14. juni 2017 Normal Afgang vandværk
14. juni 2017 Nitrat Boring 054.0763.02
12. oktober 2016 Begrænset+sporstoffer red. Køkken, Venø Efterskole
7. september 2016 Boringskontrol/pesticider Boring 054.0341.01
7. september 2016 Boringskontrol Boring 054.0341.01
1. juni 2016 Udvidet Afgang vandværk
1. juni 2016 Nitrat Boring 054.0763.02
3. november 2015 Boringskontrol/pesticider Boring 054.0763.01
3. november 2015 Boringskontrol Boring 054.0763.01
28. oktober 2015 Begrænset Køkken, Riisvej 18
4. juni 2015 Pesticider Afgang Vandværk
4. juni 2015 Normal Afgang Vandværk
4. juni 2015 Nitrat Boring 054.0763.02
15. oktober 2014 Begrænset+sporstoffer red. Køkken, Havstokken 9B
15. oktober 2014 Farvetal Afgang vandværk
1. september 2014 Udvidet Afgang vandværk
1. september 2014 Nitrat Boring 054.0763.02
5. november 2013 Begrænset Køkken, Venø Efterskole
21. oktober 2013 Accept af nitrit overskridelse Nitrit accept
14. august 2013 Nitrit Køkken, Venø Efterskole
27. maj 2013 Pesticider Afgang vandværk
27. maj 2013 Organiske mikroforureninger Afgang vandværk
27. maj 2013 Normal Afgang vandværk
27. maj 2013 Nitrat Boring 054.0763.02
7. november 2012 Begrænset+sporstoffer red. Køkken, Venø Efterskole
4. juni 2012 BAM Afgang vandværk
4. juni 2012 Udvidet Afgang vandværk
4. juni 2012 Nitrat Boring 054.0763.02
28. november 2011 Begrænset Køkken, Venø Efterskole
4. oktober 2011 Normal Afgang vandværk
4. oktober 2011 Organiske mikroforureninger Afgang vandværk
4. oktober 2011 Pesticider Afgang vandværk
11. juli 2011 Opfølgning efter nyt filter Afgang vandværk
11. april 2011 Udvidet Afgang vandværk
11. april 2011 Uorganiske sporstoffer/Reduceret Afgang vandværk
7. marts 2011 Boringskontrol Boring 054.0341.01
7. marts 2011 Boringskontrol/Pesticider Boring 054.0341.01
16. november 2010 Begrænset+sporstoffer red. Køkken, Venø Efterskole
25. maj 2010 Boringskontrol Boring 054.0763.01
25. maj 2010 Boringskontrol/Pesticider Boring 054.0763.01
25. maj 2010 Udvidet Afgang vandværk
25. maj 2010 BAM Afgang vandværk
25. maj 2010 Bakteriologisk normal Indgang vandværk
25. maj 2010 Nitrat Boring 054.0763.02
30. november 2009 Begrænset Køkken, Venø Efterskole
26. maj 2009 Normal Afgang vandværk
26. maj 2009 Organiske mikroforureninger Afgang vandværk
26. maj 2009 Pesticider Afgang vandværk
24. november 2008 Begrænset+sporstoffer red. Køkken, Venø Efterskole
21. maj 2008 Udvidet Afgang vandværk
21. maj 2008 BAM Afgang vandværk
26. november 2007 Begrænset Køkken, Tangvej 1
14. august 2007 Bakteriologisk normal Afgang vandværk
14. august 2007 Bakteriologisk normal Boring 054.0341.01
10. juli 2007 Bakteriologisk normal Afgang vandværk
10. juli 2007 Bakteriologisk normal Boring 054.0341.01
3. juli 2007 Normal Afgang vandværk
3. juli 2007 Organiske mikroforureninger Afgang vandværk
3. juli 2007 Pesticider Afgang vandværk