Venøsund Færgelaug

Venøsund – en bevaringsværdig færge

Venøsund Færgelaug blev stiftet i januar 2011 med det formål at sikre Danmarks ældste stadig aktive bilfærge som et aktiv i den lokale kulturhistorie. Færgen har hjemsted i Venø Havn. Her har færgelauget også et ”havneskur”, hvor der fortælles om færgen og færgefarten til Venø gennem tiderne. Færgen Venøsund er bygget i 1931 på værftet i Struer og sejlede først på overfarten ved Fur. I 1956 kom den tilbage til ”fødebyen” og blev indsat på overfarten til Venø, Danmarks korteste overfart.

Overfarten til Venø havde indtil da bestået af en rofærge og senere igen af Svanen, en postbåd, der dagligt sejlede en tur fra Struer til Venø havn. Men efterhånden som landbruget og køretøjerne udviklede sig, opstod der blandt øens landmænd et ønske om at indsætte en ”rigtig” færge på overfarten. Og da færgen, der dengang hed Fuursund, blev for lille til Fur-overfarten og erstattet af en større kollega, tog en gruppe driftige folk på Venø et initiativ. I 1956 stiftede de Venø Færgefart og for en pris af 30.000 kr. købte de den lille færge på Fur og byggede den om for yderligere 26.000 kr.  Forberedelserne til sejladsen tog yderligere et par år, men den 6. juni 1958 sejlede færgen, der nu hed Venøsund, sin første tur for Venø med automobiler ombord.

Færgen Venøsund er knap 13 m. lang og godt 5 m. bred. Der er plads til to – tre personbiler, afhængig af størrelserne. I starten sejlede færgen til Struer havn, men med tiden blev der etableret et anløbssted på fastlandssiden, så færgen kunne krydse Venøsund på det korteste sted. Venøsund sejlede som eneste færge på overfarten Venø Odde – Kleppen frem til 1973, hvor den fik selskab af en noget større færge, der kunne tage den moderne og noget tungere trafik. Men den lille færge gik ikke på pension. Den klarede nattevagten og turene på de stille morgener i weekenden.

Pensionen for Venøsund kom først i 2010, hvor færgefarten tog en nybygget og større færge i brug. Igen tog en gruppe initiativrige personer over. For at bevare færgen lokalt blev Venøsund Færgelaug stiftet og den 18. juni 2011, ved en overdragelsesfest på Venø havn, blev færgen officielt overdraget til færgelauget. Struer kommune, der i 1975 overtog rederivirksomheden Venø Færgefart, viste meget stor velvilje for at bevare færgen som en del af den lokale kystkulturhistorie omkring Limfjordens færgedrift. Men selv om den charmerende færge har trukket sig tilbage, så er den dog ikke gået helt på pension. Den skal nemlig indtræde i vikarrollen, når det nye vidunder, der hersker på overfarten i dag, får forfald.

Projekt for nye faciliteter til Venøsund. For at kunne få en udvidet fartstilladelse til Venøsund har vi fået colorcloudstudio og Søren Jensen, rådgivende ingeniørfirma til at udarbejde et forslag som Søfartsstyrelsen har principgodkendt. Projektet er helt enestående både i materialer og funktioner. Først og fremmest opfylder det kravet om frit udsyn fra styrehuset. Dernæst skaber det læ for passagererne. Dernæst giver det siddekomfort og adgang til toilet med indlagt vand. Løsningen er også kendetegnet ved at den ikke ”forurener” synet af færgens karakteristiske profil. Endelig kan hele arrangementet sættes op og tages ned på ca. et kvarter. Dette har ikke mindst stor betydning hvis Venøsund bliver kaldt til assistance såfremt der skulle opstå et pludseligt driftsstop på Venø Færgefart. HELE PROJEKTET KAN LEVERES OG MONTERES I LØBET AF 4 UGER. Så nu skal vi bare finde pengene.

Læs mere om projektet i denne beskrivelse:

Projektbeskrivelse

Formandens beretning fra den ordinære generalforsamling den 21. marts 2012 kan findes her: Færgelaug – beretning ordinær generalforsamling 2012

Nyhedsbrev: Nyhedsbrev forår 2017

Se mere om Venøsund Færgelaug på www.venoesund.dk

Kontaktoplysninger

Venøsund Færgelaug
v/ Bjarne Tingkær Sørensen
Vigen 3, Venø
7600 Struer
Tlf.: 97868009 – 20538051
E-mail: info@venoesund.dk
venoesund.dk