Venø – i fortsat udvikling (2018)

Beboerforeningen VenøBoen har i 2018 taget initiativ til projektet ”Venø – i fortsat udvikling”. Projektet er finansieret af Realdania, Struer Kommune og Venøs foreninger. Formålet er at skitsere en prioriteret handlingsplan for de mange initiativer, der er arbejdet med siden Venø udviklingsplan kom til verden i 2010.

Et rådgiverhold bestående af Urland og Johanne Bugge Experience Consult har i tæt samarbejde med en lokal arbejdsgruppe udarbejdet denne rapport i juli 2018:

Venø – i fortsat udvikling