Gudstjenester

Gudstjenester i Venø Kirke

Søndag d. 1. november kl. 18.30 Allehelgensgudstjeneste
v/ Trine Parbo
Søndag d. 1. november kl. 20.00 Allehelgensgudstjeneste
v/ Trine Parbo
Søndag d. 8. november kl. 9.00 Gudstjeneste
v/ Trine Parbo
Søndag d. 15. november kl. 10.30 Højmesse
v/ Trine Parbo
Søndag d. 22. november kl. 14.00 “Søndag i kirken”
Søndag d. 29. november kl. 14.00 Adventsgudstjeneste
v/ Trine Parbo

Adresse
Venø Kirke
Klitten 1
Venø
7600 Struer

Nyttige links
www.sogn.dk/venoe
www.provsti.dk/struer/
www.viborg.stift.dk/
www.folkekirken.dk/
www.km.dk/
www.sognekirke.dk/veno
www.dk-gravsten.dkVenø Kirkegård