Gudstjenester

Gudstjenester og arrangementer i Venø Kirke

Torsdag d. 4. august kl. 21.00 Solnedgangsmusik
Søndag d. 7. august Ingen gudstjeneste
Søndag d. 14. august kl. 9.00 Gudstjeneste
v/Hans V. Jensen
Søndag d. 21. august kl. 10.30 Højmesse
v/Jan Bjerglund
Søndag d. 28. august kl. 10.30 Højmesse
v/Hans V. Jensen

Adresse
Venø Kirke
Klitten 1
Venø
7600 Struer

Nyttige links
www.sogn.dk/venoe
www.provsti.dk/struer/
www.viborg.stift.dk/
www.folkekirken.dk/
www.km.dk/
www.sognekirke.dk/veno
www.dk-gravsten.dkVenø Kirkegård