Gudstjenester

Gudstjenester i Venø Kirke

Søndag d. 6. september kl. 9.00 Trine Parbo
Søndag d. 13. september kl. 10.30 Høstgudstjeneste
v/ Trine Parbo
Søndag d. 20. september kl. 10.30 Liv Marit Holm
Søndag d. 27. september Ingen gudstjeneste
Søndag d. 4. oktober kl. 9.00 Trine Parbo

Adresse
Venø Kirke
Klitten 1
Venø
7600 Struer

Nyttige links
www.sogn.dk/venoe
www.provsti.dk/struer/
www.viborg.stift.dk/
www.folkekirken.dk/
www.km.dk/
www.sognekirke.dk/veno
www.dk-gravsten.dkVenø Kirkegård