Gudstjenester

Gudstjenester i Venø Kirke

Søndag d. 2. maj kl. 10.30 Højmesse
v/ Trine Parbo
Søndag d. 9. maj Ingen gudstjeneste
Kristi Himmelfartsdag d. 13. maj kl. 10.30 Højmesse
v/ Trine Parbo
Søndag d. 16. maj kl. 9.00 Gudstjeneste
v/ Jan Bjerglund
Pinsedag d. 23. maj kl. 10.00 Højmesse
v/ Trine Parbo
2. pinsedag d. 24. maj Ingen gudstjeneste
Søndag d. 30. maj kl. 9.00 Gudstjeneste
v/ Trine Parbo

Adresse
Venø Kirke
Klitten 1
Venø
7600 Struer

Nyttige links
www.sogn.dk/venoe
www.provsti.dk/struer/
www.viborg.stift.dk/
www.folkekirken.dk/
www.km.dk/
www.sognekirke.dk/veno
www.dk-gravsten.dkVenø Kirkegård