Gudstjenester

Gudstjenester i Venø Kirke

Søndag d. 3. oktober kl. 9.00 Gudstjeneste
v/ Trine Parbo
Søndag d. 10. oktober kl. 9.00 Gudstjeneste
v/ Trine Parbo
Søndag d. 17. oktober kl. 10.30 Fællessang
Søndag d. 24. oktober kl. 9.00 Gudstjeneste
v/ Trine Parbo
Søndag d. 31. oktober kl. 10.30 Højmesse med efterfølgende kirkekaffe
v/ Trine Parbo

Adresse
Venø Kirke
Klitten 1
Venø
7600 Struer

Nyttige links
www.sogn.dk/venoe
www.provsti.dk/struer/
www.viborg.stift.dk/
www.folkekirken.dk/
www.km.dk/
www.sognekirke.dk/veno
www.dk-gravsten.dkVenø Kirkegård