Gudstjenester

Gudstjenester i Venø Kirke

Nytårsdag d. 1. januar kl. 14.00 Peter Krabbe Larsen
Efter gudstjenesten er der bobler og kransekage
Søndag d. 5. januar kl. 10.00 Per Toftdahl
Søndag d. 12. januar kl. 14.00 Thorkil Lundberg
Søndag d. 19. januar kl. 10.00 Per Toftdahl
Torsdag d. 23. januar kl. 9.30 “De grå synger”
Søndag d. 26. januar kl. 14.00 Peter Krabbe Larsen

Adresse
Venø Kirke
Klitten 1
Venø
7600 Struer

Nyttige links
www.sogn.dk/venoe
www.provsti.dk/struer/
www.viborg.stift.dk/
www.folkekirken.dk/
www.km.dk/
www.sognekirke.dk/veno
www.dk-gravsten.dkVenø Kirkegård