Kontaktoplysninger

Adresse
Venø Kirke
Klitten 1, Venø
7600 Struer

Kontaktpersoner

Sognepræst Per Mikkelsen
Tlf. 97 86 80 15 (mandag fri)
e-mail: pm@km.dk
Graver Struer Kirkegård
Kirkegårdsleder Ole Møller Andersen
Tlf. 96 84 92 09
e-mail: bent@struerkirkegaardskontor.dk
Kirketjener Arne Middelhede
Tlf. 22 16 85 64
email: amvenoe@hotmail.com
Organist Hans Sørensen
Kirkesangere Grethe Munk-Andersen
Tlf. 21 43 22 79
e-mail: munkandersengrethe@gmail.com
Irma Bjerre-Pedersen
Tlf. 27 21 07 49
e-mail: ibjerrepedersen@hotmail.com
Servicemedarbejder Mads Brødbæk og Andreas Mejlholm Olsen
Menighedsrådsformand Ove Bjerre-Pedersen
Tlf. 20 42 72 44
e-mail: mr@venoe.dk
Kasserer Susanne Marie Jensen
Tlf. 97 86 81 14
e-mail: Klitten3b.jensen@gmail.com
Kirkeværge Helle Gjern
e-mail: 314hg@apoteket.dk
Sekretær Hanne Nielsen
e-mail: hannenielsen@venoe.dk
Kontaktperson Kirsten Yde
Tlf. 97 86 80 09
e-mail: kirstenyde@live.dk